Categorie: Uncategorized.

Jaarvergadering 4 oktober 2022 (online)

Op dinsdag 4 oktober vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Vanwege de aanhoudende vogelgriepuitbraken zal deze vergadering helaas weer online plaats moeten vinden.
De vergadering start om 16.00 uur. Leden van Novi-Pluim ontvangen een uitnodiging met link om aan de ALV deel te nemen.

Lees meer

Jaarvergadering 2021 (alleen online)

Helaas zal onderstaande vergadering als gevolg van Vogelgriep, waarbij situatie m.b.t. Covid meegewogen is, alleen online plaatsvinden.
Op dinsdag 16 november 2021 is vanaf 14.00 uur de jaarvergadering van Novi-Pluim in Fort Lent bij Nijmegen. Na de ALV’s van Novi-Pluim en OWM Avipol (alleen voor leden) en ontmoeting met de Stuurgroep (opfok) vermeerdering volgt vanaf 18.00 uur een openbaar deel met een buffet,

Lees meer

Geslaagd voor cursus KBA

De afgelopen weken hebben 2 cursussen Plaagdierbeheersing plaatsgevonden. Totaal waren er 25 deelnemers, waarvan er 11 examen hebben afgelegd en allemaal hun certificaat hebben gehaald. Proficiat. De andere deelnemers kwamen voor verlenging van hun certificaat en hoefden geen examen af te leggen. In december wordt de cursus nog een keer op een studieclub gegeven.

Lees meer

Cursus knaagdierbestrijding

In samenwerking met van Eck Bedrijfshygiëne organiseert Novi-Pluim voor de leden een cursus Knaagdierbestrijding. Op dit moment zijn er 2 cursusdagen gepland, 30 oktober en 14 november. Voor interesse en aanmelding graag melden via izak@novipluim.nl

Lees meer

Kennissessie 22 mei gaat niet door

Na zorgvuldig wikken en wegen laten we de bijeenkomst woensdag 22 mei bij Pas Reform niet doorgaan vanwege de dreigende vogelgriep in de buurt van de grens met Nederland.
Het bestuur vindt het niet verantwoord de bijeenkomst door te laten gaan en hoopt op een later tijdstip een nieuwe datum te plannen.
Neem allen de noodzakelijke hygiënemaatregelen om vogelgriep buiten Nederland en de bedrijven te houden.

Lees meer

Kennissessie vermeerderaars 22 mei

Novi-Pluim organiseert in samenwerking met Pas Reform Hatchery Technologies een bijeenkomst voor vermeerderaars. Deelnemers ontvangen een bewijs van jaarlijkse bijscholing. Dit bewijs is nodig voor het behalen van het NoviPlus-certificaat.
16:30 – 17:00 uur Aankomst
17:00 – 18:00 uur Opening en Novi-Pluim kennissessie
Ontwikkelingen NoviPlus: Jurjën Kuipers, Jos Koedijk
Presentatie Rick van Emous (WUR) ‘Analyse van slachterijresultaten
vleeskuikenmoederdieren.

Lees meer

Izak Vermeij nieuwe coördinator Novi-Pluim

Izak Vermeij is per 1 maart 2019 aangesteld als nieuwe coördinator bij Novi-Pluim. Hij gaat als spil tussen vermeerderaars, slachterijen, ngo’s en andere partijen fungeren met als speerpunten kwaliteit van af te leveren koppels en certificering van IKB, QS en NoviPlus.
Izak Vermeij is 47 jaar en zijn gehele carrière werkzaam in de pluimveehouderij. Na zijn studie aan de CAH in Dronten en aan de Universiteit van Wageningen werkte hij als onderzoeker bedrijfseconomie bij Praktijkonderzoek Pluimveehouderij,

Lees meer

Twan Engelen herkozen als bestuurslid Novi-Pluim

Op de jaarvergadering 2018 was Twan Engelen aftredend en herkiesbaar. De opfokker en vermeerderaar uit Someren werd door de aanwezigen unaniem herkozen voor een nieuwe bestuursperiode van drie jaar.
Twan bedankte de leden voor het vertrouwen.
Het bestuur bestaat nu uit Jurjën Kuipers, voorzitter, Jos van Uden en Twan Engelen.
Voor vragen of informatie kunt u altijd bij een van de bestuursleden of Steven Doornewaard,

Lees meer

Goede jaarvergadering 2018

Op donderdag 27 september hield Novi-Pluim haar jaarvergadering in Fort Lent in Lent bij Nijmegen. Een prachtige locatie waarin die donderdag een aantal bijeenkomsten voor de opfokkers en vermeerderaars werden georganiseerd.
Jurjën Kuijpers opende de jaarvergadering waarin hij het afgelopen jaar memoreerde. Door ziekte van Steven Doornewaard, die vertelde gelukkig aan de beterende hand te zijn,

Lees meer

Ledenvergadering 27 september 2018

Namens de besturen van Novi-Pluim, Avipol, LTO/NOP Kring (Opfok)Vermeerderaars en NVP nodigen wij u en uw partner van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergaderingen met aansluitend een minisymposium op:
donderdag 27 september
Locatie: Fort Lent, Bemmelsedijk 4 in Nijmegen
Programma
Besloten deel (alleen voor genodigde opfokkers/vermeerderaars):
14.00 – 15.15 uur: Huishoudelijk gedeelte Novi-Pluim
15.30 – 16.45 uur: Huishoudelijk gedeelte OWM Avipol
17.00 – 18.00 uur: Ontmoeting met de stuurgroep opfok en vermeerdering van LTO/NOP en NVP
Openbaar deel (voor iedereen toegankelijk):
18.00 – 19.00 uur: Buffet (met pluimveevleesproducten beschikbaar gesteld door Novi-Pluim)
19.00 – 20.30 uur: Minisymposium ‘Perfecte broedeieren geven perfecte vleeskuikens!?!’

Lees meer