NoviPlus is de naam van het duurzaamheidslabel van Novi-Pluim. Samen met Pluimveeslachterij Remkes B.V. heeft Novi-Pluim, met inbreng van de Animal Sciences Group van de Universiteit Wageningen en maatschappelijke organisaties als Solidaridad en Natuur en Milieu, het NoviPlus duurzaamheidsprogramma ontwikkeld.

kippen-extra-rood-2039

NoviPlus stelt eisen aan het vermeerderingsbedrijf en de slachterij op het gebied van gezondheid voor dieren, gezondheid voor mens (antibiotica) dierenwelzijn en milieu. Alle bedrijven die aan het programma deelnemen worden jaarlijks door een erkende instelling (CBD/Verin) gecontroleerd en gecertificeerd.

Binnen NoviPlus is kennisoverdracht tussen pluimveehouders van groot belang, hiervoor wordt éénmaal per jaar een bijeenkomst georganiseerd.

Meer info over NoviPlus