Op dinsdag 4 oktober vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Vanwege de aanhoudende vogelgriepuitbraken zal deze vergadering helaas weer online plaats moeten vinden.
De vergadering start om 16.00 uur. Leden van Novi-Pluim ontvangen een uitnodiging met link om aan de ALV deel te nemen.