Novi-Pluim is een landelijke vereniging van vermeerderaars die in 2005 is opgericht. De vereniging heeft als doel om het verwaarden  van  de moederdieren en hanen te optimaliseren door intensieve samenwerking met Pluimveeslachterij G.P. Remkes B.V. uit Epe. Deze samenwerking heeft in 2015 geleid tot een eigen duurzaamheidslabel NoviPlus. Hiermee weet Novi-Pluim een meerwaarde te realiseren voor de gecertificeerde vermeerderaars. 

Naast de economische ontwikkeling die de leden van Novi-Pluim realiseren wordt onderlinge kennisoverdracht steeds belangrijker binnen de vereniging waardoor veel leden hun bedrijfsvoering weten te optimaliseren.

kippen-extra-rood-2203

De leden van Novi-Pluim zijn actieve ondernemers die zoeken naar continuïteit en verbetering van hun bedrijfsvoering. Vanuit Novi-Pluim hebben ze:

  • een gegarandeerde afzet van hun moederdieren en hanen met korte transporttijden
  • de garantie van een prijsbodem wanneer de marktprijs in een vrije val komt
  • een vaste prijs per kg voor de geleverde hanen
  • terugkoppeling van slachtgegevens
  • de mogelijkheid om meerwaarde te creëren door aan het NoviPlus concept deel te nemen
  • een extra toeslag kan ontvangen worden bij het deelnemen aan QS in combinatie met NoviPlus
  • het recht op deelname bij een jaarlijkse nabetaling over de afgeleverde kilo’s

Het ledenaantal van de vereniging Novi-Pluim is de afgelopen jaren sterk gegroeid en telt ruim 100 bedrijfslocaties die gezamenlijk ruim 3 miljoen moederdieren huisvesten.

noviplus_banner

Bestuur en organisatie.

Het bestuur van de vereniging Novi-Pluim bestaat uit 5 leden. Er is minimaal eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering. De vereniging is de enige aandeelhouder van Novi-Pluim BV. De dagelijkse leiding is in handen van Izak Vermeij. Izak heeft zitting in de beheer commissie van het NoviPlus concept. De leden betalen geen contributie, maar voldoen een eenmalige intrede bedrag.

Naast het gangbare IKB certificaat, zijn de meeste leden voor het Duitse QS gecertificeerd. Hiervoor voert Avined het Bündlerschapsecretariaat en faciliteert hierbij de pluimveehouder.