Op donderdag 12 oktober j.l. waren we te gast bij Royal Pas Reform in Doetinchem.

Na een prettige ontvangst met koffie en een broodje, werden we welkom geheten door Erwin Prinzen, Product and Sales Director. Hij lichte de ontstaansgeschiedenis van Pas Reform toe en waar het bedrijf nu staat.
Na een korte presentatie van Novi-Pluim volgde een presentatie van Anco Kodde, teamleider bij Kiwa VERIN. Heel nuttig, want de controleurs van Kiwa komen jaarlijks op bezoek en dan is het goed om iets van elkaar af te weten.
Vervolgens was het woord aan Gerd de Lange, die een boeiend en interactief verhaal hield over de Invloed van de vermeerderaar op de broedeikwaliteit. Zelfs voor de zeer ervaren mensen onder ons, zaten er nog nieuwe wetenswaardigheden tussen.
Na een rondleiding door het distributiecentrum konden we aanschuiven voor een culinair buffet. Daarbij werd nog flink nagepraat over de broedeikwaliteit en andere zaken.
Alles was top geregeld. Bedankt Royal Pas Reform en Event Manager Kim !