• Noviplus

    NoviPlus is de naam van het duurzaamheidslabel van Novi-Pluim.
    Meer info

Over Novi-Pluim

Novi-Pluim is een landelijke vereniging van vermeerderaars die in 2005 is opgericht. De vereniging heeft als doel om het verwaarden  van  de moederdieren en hanen te optimaliseren door intensieve samenwerking met pluimveeslachterij G.P. Remkes uit Epe. Deze samenwerking heeft in 2015 geleid tot een eigen duurzaamheidslabel NoviPlus. Hiermee weet Novi-Pluim een meerwaarde te realiseren voor de gecertificeerde vermeerderaars.

Het laatste nieuws

Ledenbijeenkomst bij Royal Pas Reform

Op donderdag 12 oktober j.l. waren we te gast bij Royal Pas Reform in Doetinchem.

Na een prettige ontvangst met koffie en een broodje, werden we welkom geheten door Erwin Prinzen, Product and Sales Director. Hij lichte de ontstaansgeschiedenis van Pas Reform toe en waar het bedrijf nu staat.
Na een korte presentatie van Novi-Pluim volgde een presentatie van Anco Kodde,

Lees meer

Ledenbijeenkomst bij Remkes 25 mei 2023

Op donderdag 25 mei vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats bij Remkes in Epe. Aansluitend volgt een rondleiding langs het nieuwe deel van de slachterij (o.a. kokerij) en een diner.
De vergadering start om 15.00 uur. Leden van Novi-Pluim hebben een uitnodiging ontvangen voor aanmelding.

Lees meer