• Noviplus

    NoviPlus is de naam van het duurzaamheidslabel van Novi-Pluim.
    Meer info

Over Novi-Pluim

Novi-Pluim is een landelijke vereniging van vermeerderaars die in 2005 is opgericht. De vereniging heeft als doel om het verwaarden  van  de moederdieren en hanen te optimaliseren door intensieve samenwerking met pluimveeslachterij G.P. Remkes uit Epe. Deze samenwerking heeft in 2015 geleid tot een eigen duurzaamheidslabel NoviPlus. Hiermee weet Novi-Pluim een meerwaarde te realiseren voor de gecertificeerde vermeerderaars.

Het laatste nieuws

Tref hygiënemaatregelen

Sinds april heerst de laagpathogene vogelgriep H3N1 in België. Het aantal besmettingen neemt snel toe bij zowel leghennen-, vleeskuikens- , opfok- en vermeerderingsbedrijven. De uitval is abnormaal hoog en de leg daalt fors of stopt helemaal. Er is geen bestrijdingsplicht voor vogelgriep door H3N1. Tussen Nederland en België is veel handelsverkeer in de pluimveesector.
Als pluimveehouder kunt u zelf de hygiëneregels in acht nemen om insleep te voorkomen denk aan bedrijfsbezoek,

Lees meer

Kennissessie 22 mei gaat niet door

Na zorgvuldig wikken en wegen laten we de bijeenkomst woensdag 22 mei bij Pas Reform niet doorgaan vanwege de dreigende vogelgriep in de buurt van de grens met Nederland.
Het bestuur vindt het niet verantwoord de bijeenkomst door te laten gaan en hoopt op een later tijdstip een nieuwe datum te plannen.
Neem allen de noodzakelijke hygiënemaatregelen om vogelgriep buiten Nederland en de bedrijven te houden.

Lees meer