Izak Vermeij is per 1 maart 2019 aangesteld als nieuwe coördinator bij Novi-Pluim. Hij gaat als spil tussen vermeerderaars, slachterijen, ngo’s en andere partijen fungeren met als speerpunten kwaliteit van af te leveren koppels en certificering van IKB, QS en NoviPlus.

Izak Vermeij is 47 jaar en zijn gehele carrière werkzaam in de pluimveehouderij. Na zijn studie aan de CAH in Dronten en aan de Universiteit van Wageningen werkte hij als onderzoeker bedrijfseconomie bij Praktijkonderzoek Pluimveehouderij, het Spelderholt, en bij Wageningen Livestock Research voor de pluimvee-, varkenshouderij en kleinere diertakken.

Deze functie vervult hij twee dagen per week naast zijn baan als onderzoeker bij WUR.

Novi-Pluim team
Naast Izak Vermeij blijven Steven Doornewaard en Janet Zwiers actief bij Novi-Pluim. De taakverdeling is als volgt:
Steven is financieel en commercieel eindverandwoordelijk. Hij is de contactpersoon voor alle vragen met betrekking tot afzet van dieren en financiële zaken.

Izak is verantwoordelijk voor de technische zaken zoals audits en documenten, samenwerking met partners zoals Wageningen Livestock Research en de NGO’s, uitdagingen zoals QS en daglicht. Kwaliteit van de te leveren koppels en in de toekomst de lange termijn planning horen daar ook bij.
Janet is verantwoordelijk voor de administratie van Novi-Pluim BV en het bestuurssecretariaat, info@novipluim.nl.

Izak is bereikbaar op Izak@novipluim.nl of via 06 – 29 34 11 11.