Op donderdag 27 september hield Novi-Pluim haar jaarvergadering in Fort Lent in Lent bij Nijmegen. Een prachtige locatie waarin die donderdag een aantal bijeenkomsten voor de opfokkers en vermeerderaars werden georganiseerd.

Jurjën Kuijpers opende de jaarvergadering waarin hij het afgelopen jaar memoreerde. Door ziekte van Steven Doornewaard, die vertelde gelukkig aan de beterende hand te zijn, was het een druk jaar voor de overige bestuursleden. Bestuurslid Jos van Uden kon helaas niet aanwezig zijn vanwege de ontvangst van nieuwe kippen.

Positief jaar
Novi-Pluim is een stabiele en sterke organisatie die jaarrond een goede slachtprijs aan haar leden kan betalen. Ongeveer 65 procent van het aantal Nederlandse vleeskuikenouderdieren wordt via Novi-Pluim afgezet. 2017 was een goed jaar met gelukkig weinig dierziektes en redelijke prijzen.

Kwaliteitstoeslag
Jos Koedijk van Pluimveeslachterij Remkes lichtte de ontwikkelingen en toekomst van slachterij Remkes toe. Remkes beoordeelt de kwaliteit aan de slachthaak en koppelt deze direct terug aan de vermeerderaar. Op basis hiervan wordt individueel de bonus uitgekeerd. Novi-Pluim onderzoekt op welke punten mogelijke verbeteringen valt te realiseren door samen met experts en vermeerderaars ervaringen te delen.

Betere verwaarding
De vraag naar gekookte producten groeit maar de capaciteit van de kokerij is beperkt. Sinds enkele weken is de vergunning voor de bouw van de kokerij onherroepelijk en start de bouw. Remkes verwacht de kokerij  eind 2020 in gebruik te kunnen nemen. Het vlees van ouderdieren is prima geschikt voor de kokerij en sluit aan bij de trend naar gekookte en gebraden gemaksproducten.

Remkes start in november 2018 in Barneveld een convenience productiebedrijf voor het kruiden en braden van kippenvlees en kipdelen. Testen moeten uitwijzen of dit proces ook een toegevoegde waarde voor vlees van uitgelegde ouderdieren heeft.

NoviPlus
Samen met slachterij Remkes is, met inbreng van de Animal Sciences Group van de Universiteit Wageningen en maatschappelijke organisaties als Solidaridad en Natuur en Milieu, het NoviPlus duurzaamheidsprogramma ontwikkeld. NoviPlus stelt eisen aan het vermeerderingsbedrijf en de slachterij op het gebied van gezondheid voor dieren, gezondheid voor mens (antibiotica) dierenwelzijn en milieu. Alle bedrijven die aan het programma deelnemen worden jaarlijks door een erkende instelling (CBD/Verin) gecontroleerd en gecertificeerd.

Jurjën Kuipers, voorzitter Novi-Pluim: „De waarde van het NoviPlus concept zit in de breedte: het verhaal achter het vlees, de transparantie en het ketendenken wat start bij de pluimveehouder, spreekt aan. Grote partijen gaan met controles steeds verder de keten in en waarderen NoviPlus.  De ngo’s, waarmee wij regelmatig overleggen, zijn enthousiast. We overleggen met Pluimned en QS over de praktische invulling van de QS eisen binnen de Nederlandse regelgeving.”

Na de jaarvergadering genoten de opfokkers en vermeerderaars van een heerlijk buffet met natuurlijk lekkere kipgerechten van vlees van Novi-Pluim.