Wijzigingen QS criteria ouderdieren per 1 januari 2017

Met ingang van 1 januari 2017 worden de nieuwe ‘QS Leitfaden’ van kracht.

Opslag voer
Voedermiddelen moeten zorgvuldig opgeslagen worden. Verontreinigingen en vermenging (silo’s moeten gekenmerkt zijn) moeten voorkomen worden. Aanvullend moet u als pluimveehouder na ontvangst van het voer (indien mogelijk), nu ook het voer visueel controleren op bijvoorbeeld schimmel, vreemde voorwerpen en stoffen.

Geneesmiddelen en vaccins
Ter verduidelijking heeft QS in de voorschriften opgenomen dat het gebruik van diergeneesmiddelen en entstoffen door de pluimveehouder en dierenarts chronologisch opgeslagen en bewaard dient te worden.

Mest
De eisen met betrekking tot opslag van mest en meststoffenonderzoek worden per 1 januari uit de QS criteria verwijderd.

Toezicht op en verzorging van de dieren
Ieder bedrijf moet een werkinstructie hebben over hoe gehandeld moet worden bij verdoving en doden van dieren in geval van nood.
Als aanbeveling is opgenomen dat er een eigen controle wordt uitgevoerd op de fysieke toestand van de dieren. Deze aanbeveling komt voort uit de Duitse dierwelzijnswet.

Stalvloeren
Het houden van pluimvee in stallen is alleen toegestaan op verharde oppervlakten, die (nat) gereinigd en gedesinfecteerd kunnen worden. Indien niet aan dit voorschrift kan worden voldaan, volgt met ingang van januari een Knock Out.

Algemene houderij eisen
Opgenomen is dat de dieren niet blootgesteld mogen worden aan stroom. Bijvoorbeeld in de zin van stroomdraden.

Verlichting
Kunstlicht moet flikkervrij zijn, hiervan dient een bewijs (certificaat) aanwezig te zijn.

Voor het volledige overzicht met wijzigingen (op dit moment alleen beschikbaar in het Duits) kunt u ook op de QS website terecht.