Sinds april heerst de laagpathogene vogelgriep H3N1 in België. Het aantal besmettingen neemt snel toe bij zowel leghennen-, vleeskuikens- , opfok- en vermeerderingsbedrijven. De uitval is abnormaal hoog en de leg daalt fors of stopt helemaal. Er is geen bestrijdingsplicht voor vogelgriep door H3N1. Tussen Nederland en België is veel handelsverkeer in de pluimveesector.

Als pluimveehouder kunt u zelf de hygiëneregels in acht nemen om insleep te voorkomen denk aan bedrijfsbezoek, afbakening erf, douchen, omkleden, ontsmetten van materialen  etcetera.

Neem bij twijfel over de gezondheid van uw kippen contact op met uw dierenarts. Uitval van meer dan 0,5 procent gedurende twee dagen of meer dan 3 procent per week per koppel, moet worden gemeld bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit het Landelijk meldpunt dierziekten via (045) 546 31 88 .

Kijk voor meer informatie en de hygiëneprotocollen op de site van Avined.

Een bord met ‘verboden toegang’ mag op geen enkel bedrijf ontbreken. Hiermee geeft u duidelijk aan het verboden is om zonder uw toestemming het erf of de gebouwen te betreden. Nuttig voor de diergezondheid en bij ongewenst bezoek.