Op dinsdag 3 oktober 2017 hield de vereniging van vermeerderaars vleeskuikenouderdieren, Novi-Pluim, haar algemene ledenvergadering in het Pluimveemuseum in Barneveld. De voorzitter Jurjën Kuipers memoreerde het voorafgaande jaar toen de jaarvergadering niet door kon gaan vanwege de vogelgriep.

Kwaliteitsbonus
Na drie jaar uitkering van een nabetaling is vanaf januari 2017 gekozen voor een kwaliteitsbonus. Jos Koedijk van Pluimveeslachterij Remkes maakte de gemiddelde kwaliteitsbonus van 1 januari tot afgelopen week bekend: de vermeerderaars ontvingen gemiddeld 4,2 cent kwaliteitsbonus. Een mooi resultaat. Verbetering is natuurlijk mogelijk; Novi-Pluim gaat hier het komend jaar, samen met experts, verder onderzoek naar doen.

NoviPlus
Novi-Pluim heeft, samen met slachterij Remkes, ingehaakt op de vraag naar ketenkwaliteit. Het NoviPlus programma  bevat aspecten van dierenwelzijn, diergezondheid en milieu voor de vermeerderings-, slacht- en verwerkingsfase. Vermeerderaars ontvangen via Novi-Pluim voor de hennen de marktprijs Barneveld plus 2 cent per kg. Deelname aan NoviPlus, waarin ook QS is opgenomen,  levert 10 cent extra per kilo op. Jurjën Kuipers, voorzitter Novi-Pluim: „De waarde van het NoviPlus concept zit in de breedte: de toegevoegde waarde op producten is beperkt, het verhaal achter het vlees, de transparantie en het keten denken wat start bij de pluimveehouder, spreekt aan. De ngo’s, waarmee wij  regelmatig overleggen, zijn er enthousiast over.”

Groeiende afzet
De vraag naar gekookte producten groeit. Het vlees van ouderdieren is prima geschikt voor de kokerij. De huidige kookcapaciteit is beperkt en de bouw van de nieuwe kokerij in Epe is mede het gevolg van de positieve resultaten van het NoviPlus concept binnen Pluimveeslachterij Remkes. Samen met TNO onderzoekt Remkes bereidingstechnieken voor filet en poten.
Pluimveeslachterij Remkes heeft vergevorderde plannen voor de bouw van een nieuwe kokerij in Epe.

Voorzitter herkozen
Na het behandelen van de financiële stand van zaken door de accountant, de prijsnotering en actualiteiten volgde de bestuursverkiezing. Jurjën Kuipers, voorzitter sinds 2014, was aftredend en herkiesbaar. De vergadering herkoos hem waarna Jurjën de aanwezigen bedankte voor het in hem gestelde vertrouwen en voor de prettige samenwerking. Sinds de overgang van stichting naar vereniging bestaat het bestuur uit Jos van Uden, Twan Engelen en Jurjën Kuipers.

De voorzitter vroeg de leden uitdrukkelijk om ideeën en wensen te delen met bestuursleden zodat daar de nodige acties uitgezet kunnen worden.

Novi-Pluim regelt de afzet van ruim 55 procent van de Nederlandse vleeskuikenouderdieren. Vermeerderaars waarderen de strakke planning, de goede prijs en de gecombineerde controle. Nieuwe leden zijn van harte welkom.