Helaas kan de bijeenkomst niet doorgaan vanwege de risico’s m.b.t. COVID-19.

Novi-Pluim organiseert in samenwerking met Pas Reform Hatchery Technologies een bijeenkomst voor vermeerderaars. Deelnemers ontvangen een bewijs van jaarlijkse bijscholing. Dit bewijs is nodig voor het behalen van het NoviPlus-certificaat.
16:30 – 17:00 uur Aankomst
17:00 – 18:00 uur Opening en Novi-Pluim kennissessie
* Ontwikkelingen NoviPlus: Jurjën Kuipers, Jos Koedijk                                                                    * Zaken vanuit Kiwa door Manon Mauritz
* Jelmer Vierstra (Natuur & Milieu) ‘Waarom kringlooplandbouw een goed idee is?’.

18:00 – 18:45 uur Buffet

18.45 – 19.15 uur    Kennismaking met Royal Pas Reform
19:15 – 20:00 uur  SmartStart™ met specifiek aandacht voor vermeerderaars
20:00 – 21:00 uur Rondleiding Distribution Centre
21:00 uur                 Afsluiting met een drankje
Leden vermeerderaars zijn van harte welkom.