Voor het vijfde achtereenvolgend jaar is de nabetaling van Novi-Pluim, de vereniging van vermeerderaars vleeskuikenouderdieren, 5 cent per afgeleverde kilogram. Dit maakt het bestuur per brief bekend omdat de geplande jaarvergadering niet door gaan vanwege AI.

Vermeerderaars ontvangen via Novi-Pluim voor de hennen de marktprijs Barneveld plus 2 cent  per kg. Bij deelname aan NoviPlus garanderen vermeerderaars via een puntensysteem dat ze kwalitatief goede dieren leveren. Het NoviPlus met QS certificaat levert 10 cent extra per kilo op.
De prijs voor de langzaamgroeiende moederdieren is vanaf januari 2017 hetzelfde als voor de reguliere moederdieren.
De nabetaling wordt jaarlijks in november op de jaarvergadering bekend gemaakt. Vanwege AI kon die dit jaar geen doorgang vinden.

Kwaliteitstoeslag
In 2017 zal er geen vaste nabetaling meer worden uitgekeerd. Hiervoor in de plaats zal een kwaliteitstoeslag worden uitgekeerd. Sinds dit jaar ontvangt de Novi-Pluim vermeerderaar een terugkoppeling van de slachtresultaten. De vermeerderaar ontvangt een kwaliteitsbeoordeling waarin acht kenmerken een score tussen 1 (goed) en 5 (zeer slecht) ontvangen.

Hanenafzet
De hanen worden sinds dit jaar geslacht in Duitsland. Dit is een goede oplossing omdat de transport afstand aanzienlijk minder is. De prijs van hanen staat ook sterk onder druk. Het streven is om de vaste prijs op 50 cent zo lang mogelijk te kunnen behouden.

Entreegelden verhoogd
De vereniging Novi-Pluim is eigenaar van Novi-Pluim B.V. De vermeerderaars zijn persoonlijk lid van de vereniging en betalen geen contributie maar een entreegeld per kip. Het doel is om via product- en marktontwikkeling meer toegevoegde waarde te creëren. Novi-Pluim regelt de afzet van ruim de helft van het aantal Nederlandse vleeskuikenouderdieren.

Het aantal ouderdieren bij Novi-Pluim is de laatste jaren sterk gegroeid. Het bestuur heeft besloten om de entreegelden te verhogen. De prijs voor hennen is verhoogd van 3.5 cent naar 10 cent per dier. De prijs voor hanen is verhoogd van 25 cent naar 50 cent per dier.

Het bestuur van Novi-Pluim bestaat uit de vermeerderaars Jos van Uden, Twan Engelen en Jurjën Kuipers. Steven Doornewaard is als enigste personeelslid van Novi-Pluim b.v. verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Jos Koedijk is contactpersoon van slachterij Remkes. Op de foto v.l.n.r. Jos van Uden, Steven Doornewaard, Jos Koedijk, Twan Engelen en Jurjën Kuipers.

Wilt u meer informatie over Novi-Pluim? Neem dan contact op met Steven Doornewaard, via 06 53 48 00 16 of stevendoornewaard@gmail.com.