• Noviplus

    NoviPlus is de naam van het duurzaamheidslabel van Novi-Pluim.
    Meer info

Over Novi-Pluim

Novi-Pluim is een landelijke vereniging van vermeerderaars die in 2005 is opgericht. De vereniging heeft als doel om het verwaarden  van  de moederdieren en hanen te optimaliseren door intensieve samenwerking met pluimveeslachterij G.P. Remkes uit Epe. Deze samenwerking heeft in 2015 geleid tot een eigen duurzaamheidslabel NoviPlus. Hiermee weet Novi-Pluim een meerwaarde te realiseren voor de gecertificeerde vermeerderaars.

Het laatste nieuws

Wijzigingen QS criteria ouderdieren

Wijzigingen QS criteria ouderdieren per 1 januari 2017
Met ingang van 1 januari 2017 worden de nieuwe ‘QS Leitfaden’ van kracht.
Opslag voer
Voedermiddelen moeten zorgvuldig opgeslagen worden. Verontreinigingen en vermenging (silo’s moeten gekenmerkt zijn) moeten voorkomen worden. Aanvullend moet u als pluimveehouder na ontvangst van het voer (indien mogelijk), nu ook het voer visueel controleren op bijvoorbeeld schimmel,

Lees meer

Artikel Novi-Pluim in Pluimveeweb vakblad

In het Pluimveeweb vakblad nummer 5 van december 2016 stond in de rubriek De volgende schakel een artikel over Novi-Pluim. Lees hier het artikel: 020_pw05 Schakel Novi pluim 05.

v.l.n.r. Jos van Uden, Steven Doornewaard (directeur Novi-Pluim), Jos Koedijk (slachterij Remkes), Twan Engelen en Jurjën Kuipers (voorzitter)

Lees meer