• Noviplus

    NoviPlus is de naam van het duurzaamheidslabel van Novi-Pluim.
    Meer info

Over Novi-Pluim

Novi-Pluim is een landelijke vereniging van vermeerderaars die in 2005 is opgericht. De vereniging heeft als doel om het verwaarden  van  de moederdieren en hanen te optimaliseren door intensieve samenwerking met pluimveeslachterij G.P. Remkes uit Epe. Deze samenwerking heeft in 2015 geleid tot een eigen duurzaamheidslabel NoviPlus. Hiermee weet Novi-Pluim een meerwaarde te realiseren voor de gecertificeerde vermeerderaars.

Het laatste nieuws

Ledenvergadering Novi-Pluim 2017

Op dinsdag 3 oktober 2017 hield de vereniging van vermeerderaars vleeskuikenouderdieren, Novi-Pluim, haar algemene ledenvergadering in het Pluimveemuseum in Barneveld. De voorzitter Jurjën Kuipers memoreerde het voorafgaande jaar toen de jaarvergadering niet door kon gaan vanwege de vogelgriep.
Kwaliteitsbonus
Na drie jaar uitkering van een nabetaling is vanaf januari 2017 gekozen voor een kwaliteitsbonus.

Lees meer

Kennissessie Broederij Lagerwey

Op woensdag 27 september organiseerde Novi-Pluim een kennissessie voor haar leden vermeerderaars. Jos Koedijk, verantwoordelijke voor de operationele zaken bij Pluimveeslachterij Remkes, presenteerde de resultaten van de bij Remkes geslachtte moederdieren. De afzet van het NoviPlus duurzaamheidslabel verloopt prima.
De monitoring van de slachtresultaten met bijhorende foto’s leverden discussie en vragen op. Dat is het doel van de kennissessie;

Lees meer